Dzê Bo Mãe

Dzê bo mãe
Jam crê fca ma bo
Dzê bo mãe
Bo crê casá ma mim
Dzel dess vez
Não tem mais ninguém
Dzel dess vez
Ê so mi ma bo

Jam tma nhê dçisão
Nhis plón ja ta fêt
E ê justim boooo, ê bo q’hum crê
Ê justim boooo, quê moda bo
Katem igual nem li nem ne China

P’ondê q’no ta bai
Não cabe mais ninguém
P’ondê q’no ta bai
Ê sô d’mi ma bo
Mon petit
Jam crê fca ma bo
Mon petit
Jam crê fca ma bo

Jam tma nhê dçisão
Nhis plón ja ta fêt
E ê justim boooo, ê bo q’hum crê
E ê justim boooo, quê moda bo
Katem igual nem li nem ne China

Nem li nem ne China
Nem li nem ne China
Nem li nem ne China
Nem li nem ne China

by Ilo Ferreira